Со секоја почит за стекнатото факултетско знаење, но неформалното образование е дефинитивно тоа што ќе нè помрдне во однос на …