Задолжително ангажирање на лектори по македонски јазик во сите државни институции

Во предлог-законот се пропишуваат глоби со трикратно повисок износ од максимално утврдените глоби Задолжително лекторирање на текстовите што се објавуваат, …

Со научен симпозиум во Париз се одбележуваат 50 години од отворањето на Лекторатот по македонски јазик

Со голем меѓународен симпозиум на престижниот Национален институт за ориентални јазици и цивилизации (ИНАЛКО) во Париз денеска ќе бидат одбележани …

Македонскиот јазик е бисерен ѓердан, колку и како ќе го зачуваме – зависи од нас

Изнаоѓањето начини за мотивирање на учениците е движечка сила, длабоко вметната во емоционалниот и социјалниот дел од личноста на секој …