Американскиот институт „Ли Стразберг“ ќе обучува актери во Софија во рамки на петнеделниот курс што ќе се одржи од 13 …