Кико многу се радува кога може да оди на пракса во библиотеката во ОУ „Димо Хаџи-Димов“ каде што заврши основно …