„Лето со мирис на книги“ е слоганот на летниот Фестивал на книгата што почна во книжарниците на издавачки центар „Три“. …