За мене летањето со параглајдер е еден вид на изразување на слобода бидејќи слободното движење низ сите правци во воздухот …