Инспирација за изработката на фонтот рацин беа Рациновите оригинални ракописи, сочувани во бројни документи кои веднаш го привлекоа моето внимание, …