„Младоста последна умира“: Играњето на независната сцена е како да градите мост помеѓу два непостоечки брега

Кога ќе видите претстава од независна продукција, доколку сте во можност, купете си билети веднаш, не велете: „Ќе ја гледам …