Воведен курс по астрономија

Воведен курс по астрономија организира Скопско астрономско друштво. Курсот почнува на 29 март, а ќе заврши на 28 април. Предавањата …