Нацрт-националната стратегијата за заштита и користење на културното наследство за 2021-2025 вчера на својата интернет страница ја објави Управата за …