Во манастирскиот комплекс „Св. Јоаким Осоговски“ кај Крива Паланка во тек е меѓународната ликовна колонија, една од најстарите ликовни манифестации …