Се проценува дека околу 600 тони отпад има во околината на Преспа, кои во голема еко-акција што ќе трае еден …