Професорите се клучна состојка за успехот на еден студент, вели најдобрата апсолентка на УИНТ „Св. Апостол Павле“ во Охрид

На идните студенти би ги советувала слободно да се запишат на УИНТ, бидејќи ќе имаат одлична програма, шанса за две …