Комитетот за светско наследство на УНЕСКО со 55.000 американски долари ќе помогне да се усовршува стручниот кадар во Заводот за …