За момент секој посака да биде Јан, кој со своите другари од еколошката  секција најде решение за паркот што секогаш …