Билазора е значаен локалитет и нуди огромни можности, но, неопходни ни се системски реформи на повисоко ниво, вели Ацо Костов, …