Уште пред да се случи нешто, луѓето проценуваат однапред, без разлика дали нештата навистина ќе се случат, покажува ново истражување …