Трајно заштитени 5 милиони ливчиња, записи собирани со децении во Институтот за македонски јазик

Во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ беше промовиран завршениот проект за дигитализација на сите картотеки, со што дигитализирани и …