За серијалот текстови „Пандемско профитерство – другата страна на приказната за ковид-19“, Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) ја доби наградата „Никола …