Комбинираните истражувања од областа на англистиката и други академски дисциплини беа во фокусот на третата меѓународната конференција „Студии по англистика …