ФЕИТ верува дека моќта е во луѓето – најопремената лабораторија без соодветен кадар не вреди ништо

Последниве години ФЕИТ интензивно е ориентиран да им понуди на студентите солидна база во електротехниката и информациските технологии, но и …