Игор Тошевски е првиот мултимедијален уметник чие творештво ќе биде во фокусот на десетте предавања и презентации посветени на македонските …