Една од позначајните донации е оставнината на проф. д-р Радмила Угринова-Скаловска која подарила 37 уметнички дела на МСУ Само осум …