„Блаже Конески е големина за којашто ќе бидат потребни уште долги години целосно да се истражи и осознае“, рече професорката …