Пишува: Иван Антоновски Лондон, Кeмбриџ, Париз и Москва биле важни центри за развојот на македонската мисла уште пред 70 години …