Истражувањето и развојот не се само показател за цивилизациското ниво на едно општество, туку се и моторната сила за иновациите …