Јано мори, Благуњо дејче, Зајди, зајди… Македонскиот мелос повторно зазвучи во Будимпешта

Лекторатот по македонски јазик при универзитетот ЕЛТЕ во Будимпешта ги продолжи своите активности поврзани со чествувањето на јубилејот 35 години …