Концертот зборува за тоа што се случува меѓу нас како луѓе, за нашето општество, за социјалниот дефект во светски рамки …