ЕКО ЛАБ и фестивалот „Џифони Македонија“ организираат екоработилница Trash to Art в сабота (12 март) од 10 до 14 часот …