Акции за пошумување, логорување, студиски посети се само дел од активностите на Факултетот за безбедност при УКЛО

Иако соработувам со бројни институции од областа, најдраго ми беше предавањето на предлог на Универзитетското собрание, каде заедно со студентите …