Децата на самохрани родители или еднородителски семејства ќе можат да плаќаат пониска партиципација за студирање откако државните униврзитети ја вратија …