Гајдата била исклучително распространет и еден од најчесто употребуваните инструменти во Македонија, која имала големо влијание во одржување на автентичната …