Можно е да имало оптоварување на сообраќајот, па на моменти да имало прекин во врската, но невозможно е сосема да …