Трогнува секоја човечка приказна каде животот ја покажал суровата страна, а такви приказни во нашата држава има за жал многу, …