„Речник на паронимите во македонскиот јазик“ на авторот Емил Ниами ќе биде промовиран вечерва во 19 часот на зелениот покрив …