Денес машините повеќе знаат за нас отколку ние самите за себе, jа губиме приватноста, интимноста и уникатноста и сето тоа …