Денес, на Светскиот ден на театарот ви пренесуваме дело од Горан Стефановски, еден од најистакнатите драматурзи и книжевници што се …