УКИМ го врати правото за пониска партиципација, „Една може!“ апелира да го следат и другите универзитети

Децата на самохрани родители или еднородителски семејства ќе можат да плаќаат пониска партиципација за студирање откако државните униврзитети ја вратија …