Детето кое ја чита, слично како во многуте филмски адаптации ќе го препознае Шапкарот или Белиот Зајак, во некој од …