Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје кое е трансформирано во Основно училиште со ресурсен центар, преку низа активности и работилници …