На 22 мај, ден кој уште е познат и како летен Св. Никола, цветаат кактусите во Демир Капија. Така велат …