„Дарувај книга – размени книга“ е наречена иницијативата во Македонска Каменица како обид да се подобрат услугите во Градската библиотека …