Подготвиле: Александра Јуруковска и Сребра Ѓорѓијевска Кларинетистот Благој Ламњов, хор-мајсторот Елена Митревска и членот на хорот Дарко Нешовски учествуваат во …