Овој ден му го посветуваме на човекот кој многумина го паметат како архиепископ, а има голема важност за образованието во …