Објектот е поделен на два дела кои не се директно поврзани и поради тоа некои истражувачи сметаат дека се две …