Наставниците и родителите, а особено учениците, вложија максимални напори да ги совладаат содржините предвидени со скратените програми. Ни недостигаа часови …