Згрешивме на самиот почеток кога наместо да надградуваме почнавме да рушиме, сè, без идеја што и како ќе изградиме на …