Децата немаат основни услови за престој во училиштата. Исто како улиците – полни се со дупки, а најважно е имињата …