На младите во Скопје, особено во општините Гази Баба, Бутел и Ѓорче Петров им недостигаат идоли, реален и виртуелен простор …