Сакаме да ги мотивираме младите да се обидат и во пишување кратки филмски есеи, да ги направат првите обиди за …